Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Ζαχαρίας Ψυλλάκης

Τίτλος: Επίκουρος Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής 
E-mail: psillaki[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997474       
    Ώρες Διαθεσιμοτητας: Τετάρτη 12-13, 14-15, Πέμπτη 11-12 
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
1.      Προσωπικά Στοιχεία του Ζαχαρία Μ. Ψυλλάκη: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Είναι έγγαμος.
2.      Επαγγελματική Θέση και Διεύθυνση: Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα. Τηλ. 2610-997474. Ε-mail: psillaki@physics.upatras.gr.
3.      Εκπαίδευση: Διδακτορικό Φυσικής (Μελέτη Δυναμικών Μοντέλων Μαγνητικών Πεδίων με Εφαρμογή στη Μαγνητόσφαιρα – Επιβλέπων Καθηγητής: Γ.Α. Κατσιάρης), Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (1988). Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1980). Εκπαιδευτική Άδεια: Department of Computer Science, University of Nevada – Las Vegas, USA (1993-1994).
4.      Διδασκαλία: Πιθανότητες και Στατιστική, Στοχαστικά και Διακριτά Μαθηματικά, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Υπολογιστική Φυσική, Γλώσσες Προγραμματισμού.
5.      Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος: Εφαρμοσμένη Πιθανότητα, Μέθοδοι Πρόβλεψης, Προσομοίωση Προτύπων Συστημάτων, Δυναμικά Συστήματα, Μηχανική Ρευστών.
6.      Πρόσφατες Δημοσιεύσεις (2011-2013):
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2013). Exact distributions of constrained (k,l) strings of failures between subsequent successes. Statistical Papers, 54(3), 783-806.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M., Arapis, A.N. (2013). Counting runs of ones with overlapping parts in binary strings ordered linearly and circularly. International Journal of Statistics and Probability, 2(3), 50-60.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2012). Counting certain binary strings. Journal of Statistical Planning and Inference, 142(4), 908-924.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. and Kollas, N. (2012). Counting runs of ones and ones in runs of ones in binary strings. Open Journal of Applied Sciences, Supplement: 2012 World Congress in Engineering and Technology, 44-47.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On success runs of a fixed length in Bernoulli sequences: Exact and asymptotic results. Computers and Mathematics with Applications, 61(4), 761-772.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On success runs of length exceeded a threshold. Methodology and Computing in Applied Probability, 13(2), 269-305.
·         Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On runs of length exceeding a threshold: normal approximation. StatisticalPapers, 52(3), 531-551.
·         Μακρή, Φ.Σ., Ψυλλάκης, Ζ.Μ. (2011). Συμβολοσειρές φραγμένου μήκους σε δυαδικές ακολουθίες. Πρακτικά 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Πάτρα, 195-202.
7.      Κριτής/Σχολιαστής: Metrika, Communications in Statistics – Theory and Methods, Brazilian Journal of Probability and Statistics, Tourism Management, IEEE Transactions on Reliability, Mathematical Reviews.