Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Χριστόφορος Κροντηράς

Χριστόφορος Κροντηράς
Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: krontira[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: +302610996067    Fax:  +302610996067 
Γραφείο: Ισόγειο Γ΄Κτηρίου Φυσικής     
Διεύθυνση:     


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
 Έγγαμος, πατέρας τριών παιδιών.
Σπουδές
Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών . Πτυχίο φυσικού το 1981 με βαθμό « Λίαν καλώς, 7.94 ».
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Semiconductor Laboratory  του Technical  Research Centre of Finland. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος  το 1989 με βαθμό «¶ριστα»
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
               Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών. 

              Μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων Μετάλλων – Πυριτίου. .

              Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων πορώδους πυριτίου, οξειδωμένου και μη, και πορώδους οξειδίου του αργιλίου.

              Μελέτη πυριτίου υπό τάση (Strain Silicon). 

              Μελέτη του Γερμανίου και της ανάπτυξης πάνω σε αυτό οξειδίων υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (High-k Dielectrics, π.χ HfO2, ZnO κλπ)

              Μελέτη  σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης - Οξειδίων ( ZnO, TiO2 κλπ).

              Ανάπτυξη με  ALD ( Atomic Layer Deposition) και μελέτη υπερλεπτων υμενίων με εφαρμογές σε οργανικά ηλεκτρονικά


Δημοσιεύσεις
 1. C.Krontiras, K.Pomoni and A.Thedossiou, Resistivity anisotropy of pyrrhotite, J. Appl. Phys. 55(10), 3894, 1984
 2. I.Suni, H.Ronkainen, S.Eranen, T.Murto, C.Krontiras and M.Finetti, Effect of preamorphization Depth on channeling tails in B+ and As+ implanted Silicon, Materials Research Society Symposia Proceedings. Vol. 45, 39, 1985
 3. C.Krontiras, J.Salmi, L.Gronberg, I.Suni and J.Heleskivi , Measuments on the electrical transport properties in CoSi2 and NiSi2 formed by thin film reactions, Thin Solid Films 125, 93, 1985
 4. C.Krontiras, I.Suni, F.M. d'Heurle, F.K. LeGoues and R. Joshi , Electronic transport properties of thin films of WSi2 and MoSi2, J. Physics F: Met. Phys. 17, 1953, 1987
 5. K.Pomoni and C.Krontiras, Electrical Transport properties in Nickel Monosilicide thin Films, J. Phys. D: Appl. Phys. 21, 780, 1988
 6. C.Krontiras, K. Pomoni and M. Roilos, Resistivity and the Hall effect for thin MnSi1.73 films, J. Phys. D:Appl. Phys. 21, 509, 1988
 7. C.Krontiras, L.Gronberg, I.Suni, F.M. d'Heurle and J.Tersoff, J.Engstrom, B.Karlsson and C.S. Petersson, Some properties of ReSi2, Thin Solid Films 161, 197, 1988
 8. L.Gronberg, C.Krontiras, J.Saarilahti and I.Suni, The effect of ion-irradiation and rapid thermal annealing on TiSi2 and MoSi2, Solid State Devices , 339, 1988
 9. K.Pomoni and C. Krontiras,, Electrical Transport Properties of NbSi2 thin films, J. Phys. D:Appl. Phys. , 354, 1990
 10. C. Krontiras, S.N.Georga, S.Sakkopoulos, E. Vitoratos and J. Salmi, Resistivity and all coefficient of CoGe and CoGe2 thin films, J. Phys. Condens. Matter 2, 3323, 1990
 11. Ch. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , A study of the Temperature Dependence of the electrical Conductivity of a Pyrolysed Cyano-substituted Polyamide derived from 1,4-bis(2-cyan0-2-carboxy- vinyl)benzene, Polymer 35(13), 2705, 1994
 12. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias, Synthesis and Thermal Stability of the Resins Prepared from the Reac-tions of 1,4-bis(2,2-Dicyanovinyl)benzene with Aromatic Diamines and Electrical Conductivity of the Resulting Materials Following Pyrolysis, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 32(10) , 1915, 1994
 13. A.G.Nassiopoulos, S. Logothetidis, N.L. Fragis, S.Georga, C. Krontiras, N. Xanthopoulos and D.Tampouris, Titanium Disilicide on Silicon by Intediffusion of Titanium and Amor-phous Silicon Multilayers. Transmission Electron Micrοscopy, Spectro-scopic Ellipsometry and Resistivity Measurements, Thin Solid Films 24(1), 44-50, 1994
 14. C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Mikroyannidis and S.N. Georga , An Electrical Conductivity Study of a Cyano - Substituted Polyamide and of the Corresponing Diamide Deived from 1,4-bis(2-cyano-2-carboxyvinyl)benzene: The Effect of Pyrolysis Temperature and Pyrolysis Duration, Polymer 36, 4729, 1995
 15. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras and M.N. Pisanias , Synthesis and Characterization of Polymer Precursors bearing 2,2-DicyanovinylGroups and their Curing to Thermally Stable and Electrically Conductive Resins, Polymer 36, 1097, 1995
 16. C.D. Diakoumakos, J.A. Mikroyannidis, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias and S.N. Georga , Thermosetting Resins Prepared from the Reactions of Diaminomaleoni-trile with 4,4'-Bismaleimidediphenylmethane and Electrical Conductivity Measurements of the Resulting Materials Following Pyrolysis, European Polymer Journal 31, 1057, 1995
 17. C.A. Krontiras , Michael N. Pisanias , John A. Mikroyannidis and Stavroula N. Georga , Electrical Conductivity of Pyrolysed Polyamides Derived from 1,4 - bis ( 2 - cyano - 2 - carboxivinyl ) benzene and Various Aromatic Diamines, High Performance Polymers 9, 189-203, 1997
 18. E. Stathatos and P. Lianos, C. Krontiras, A dye-sensitized photoelectrochemical cell using a thin-SiO2/poly(ethyleglycol) film as electrolyte support. Characterization by time-resolved luminescence and conductivity measurements, J. Chem. Phys B 105, 3486-3492, 2001
 19. M. Τheodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Temperature dependence of the transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films, Materials Science and Engineering B101 , 334-337 , 2003
 20. M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga M.N.Pisanias, C.Tsamis and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC electrical conductivity of Porous Silicon thin films, Physica Status Solidi (a) 197(1), 279-283 , 2003
 21. P.Karahaliou, M.Theodoropoulou. C.A Krontiras, N.Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, M.Kokonou and A.G.Nassiopoulou, Transient and AC Conductivity of nanocrystalline porous Alumina Thin Films on Silicon with embedded Silicon nanocrystals, Journal of Applied Physics 95(5), 2776, 2004
 22. M. Theodoropoulou P.K. Karahaliou, C.A. Krontiras, S.N. Georga, N. Xanthopoulos, M.N. Pisanias, C. Tsamis and A.G. Nassiopoulou, Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in aluminum/porous silicon/p-cSi structures, Journal of Applied Physics 96(12) , 7637, 2004
 23. N. Konofaos, Z. Wang, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Characterization of physical and electrical properties of BaTiO3 films deposited on p-Si by modified polymeric precursor method, J. Electr. Mater 34(9), 1259-1263, 2005
 24. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, Μ.Ν. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Interface trap density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si, J. of Physics (Conference series) 10, 222-225, 2005
 25. N. Konofaos, Z. Wang, Th.K. Voilas, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, J. Sotiropoulos and E.K. Evangelou, Temperature dependence of the electrical properties of MOS devices constructed by sol gel deposited BaTiO3 films on p-Si, J. of Physics (Conference series) 10, 49-52, 2005
 26. M. Theodoropoulou, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, Thin Porous Anodic Alumina Films: Interface trap density determination, Ionics, 11(3-4), 236-239, 2005
 27. G.C. Psarras, G.A. Voyiatzis, A. Soto, P.K. Karahaliou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, and J. Sotiropoulos, Dielectric and conductivity processes in amorphous and partially crystalline poly(ethylyneterephalate) and poly(ethylenenaphalate) and their co-polymers, J POLYM SCI POL PHYS 44 (21), 3078=3092, 2006
 28. V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N. Georga, C.N. Krontiras and M.N. Pisanias, Correlation between infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films, Microelectronic Reliability, 47(4-5), 834-837, 2007
 29. G. A. Kontos, A. L. Soulintzis, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga,C. A. Krontiras, M. N. Pisanias, Electrical relaxation dynamics in TiO2 – polymer matrix composites, eXPRESS Polymer Letters l(12) , 781–789, 2007
 30. G. C. Psarras, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga,C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, Relaxation phenomena in rubber/layered silicate nanocomposites, eXPRESS Polymer Letters,vol. 1(12), 837-845, 2007
 31. V. Gianneta and A.G. Nassiopoulou, C. Krontiras and S.N. Georga, Anodic Porous Alumina Thin Films on Si: Interface Characterization, Phys. Stat. Sol. (c), 5(12), 3686–3689, 2008
 32. M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis and A.G. Nassiopoulou, C.Krontiras and S.N. Georga, Dielectric Characterization of Macroporous Thick Silicon Films in the Frequency range 1Hz – 1MHz, Physica Status Solidi (c), 5(12), 3597 – 3600, 2008
 33. N. Ioannou D. Skarlatos, C. Tsamis, C. Krontiras, S.N. Georga, A. Christofi and D.S. McPhail, Germanium substrate loss during low temperature annealing and its influence on ion – implanted dopant diffusion, Applied Physics Letters 93, 101910, 2008
 34. N. Kelaidis, V. Ioannou-Sougleridis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, B. Kellerman and M. Seacris, Influence of thermal processing on the electrical characteristics of MOS capacitors on strained-Silicon substrates, Thin Solid Films 517 (1), 350-352, 2008
 35. Zdenko Špitalský, C.A. Krontiras, S.Georga and C. Galiotis, Effect of oxidation treatment on the mechanical and electrical properties of multiwalled carbon nanotubes/epoxy composites, Composites, Part A: Applied Science and Manufacturing, 40A (6-7), 778-783, 2009
 36. A. Soulintzis, G. Kontos, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras and M. N. Pisanias, Electrical relaxation and conductivity processes in polymer matrix – ZnO composites, Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 47(4), 445-454, 2009
 37. Spitalsky, Z., Tsoukleri, G., Tasis, D., Krontiras, C., Georga, S.N., Galiotis, C. , High volume fraction carbon nanotube-epoxy composites, Nanotechnology 20 (40), art. no. 405702, 2009
 38. V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, and C. Tsamis D. Skarlatos, C. A. Krontiras, and S. N. Georga Ph. Komninou B. Kellerman and M. Seacrist, Study of interfacial defects induced during the oxidation of ultrathin strained silicon layers, Journal of Applied Physics , 105(11), 114503/1-114503/7, 2009
 39. Špitalský, Z., Aggelopoulos, C., Tsoukleri, G., Tsakiroglou, C., Parthenios, J., Georga, S., Krontiras, C., Tasis, D., Papagelis, K., Galiotis, C. , The effect of oxidation treatment on the properties of multi-walled carbon nanotube thin films, Materials Science and Engineering: B, 165(3), 135-138, 2009
 40. Z Špitalský, S N Georga, C A Krontiras, and C Galiotis, Dielectric Spectroscopy and Tunability of multi-walled Carbon nanotube / epoxy resin composites, Advanced Composites Letters, 19(6),179-189, 2010
 41. N. Ioannou, D. Skarlatos, N. Z. Vouroutzis, C. A. Krontiras, S. N. Georga and C. Tsamis, Gallium implantation and diffusion in crystalline Germanium, Electrochemical and Solid-State Letters, 13(3), H70-H72, 2010
 42. A. Kalini, K. G. Gatos, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, J. Karger-Kocsis, Probing the Dielectric Response of Polyurethane/Alumina Nanocomposites, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 48(22), 2346–2354, 2010
 43. D. Delaportas, P. Svarnas, I. Alexandrou, S.N. Georga, C.A. Krontiras, N.I. Xanthopoulos, A. Siokou, P.R. Chalker, CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles produced by arc-discharge in water, Materials Letters, 65(15-16), 2337-2340, 2011
 44. G. C. Psarras; S. Siengchin; P. K Karahaliou; S. N Georga; C. A Krontiras; J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation phenomena and dynamics in polyoxymethylene/polyurethane / alumina hybrid nanocomposites, Polym Int, 60, 1715 , 2011
 45. V. Ioannou-Sougleridis, N. Kelaidis, D. Skarlatos, C. Tsamis, C. A. Krontiras, S. N. Georga, Ph. Komninou, Th. Speliotis, P. Dimitrakis, B. Kellerman, and M. Seacrist, Influence of thermal oxidation on the interfacial properties of ultrathin strained silicon layers, Thin Solid Films, 519, 5456–5463, 2011
 46. L.Sygellou, V.Gianneta, N.Xanthopoulos, D.Skarlatos, S.Georga, C.Krontiras, S.Ladas, S.Kennou, ZrO2 and Al2O3 thin films on Ge(100) grown by ALD : An XPS investigation, Surface Science Spectra,WCF Submission 74 , Paper Number 20100901, 18, 58-67, 2011
 47. P.K. Karahaliou, P. Svarnas, S.N. Georga, N.I. Xanthopoulos, D. Delaportas, C.A. Krontiras , CuO/Ta2O5 core/shell nanoparticles synthesized in immersed arc-discharge: production conditions and dielectric response, Journal of Nanoparticle Research, 14(12), 1-11, 2012
 48. P.K. Karahaliou, N. Xanthopoulos, C.A.Krontiras and S.N. Georga , Dielectric Response and ac Conductivity Analysis of Hafnium Oxide Nanopowder, Phys. Scr, 86 065703 doi:10.1088/0031-8949/86/06/065703, 2012
 49. M. Botzakaki, A. Kerasidou, N. Xanthopoulos, D. Skarlatos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Electrical characteristics of ALD-deposited Al2O3 thin films on p-type Germanium substrates, Phys. Status Solidi C , doi: 10.1002/pssc.201200400, 2012
 50. M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, E. Makarona, C.Tsamis, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras, ALD deposited ZrO2 ultrathin layers on Si and Ge substrates:A multiple technique characterization, Microelectronic Engineering, 112, pp.208-212, 2013
 51. M. Vasilopoulou, S. Kennou, S. Ladas, S. N. Georga, M. Botzakaki, D. Skarlatos, C. A. Krontiras, N. A. Stathopoulos, P. Argitis and L. C. Palilis , Atomic layer deposited zirconium oxide electron injection layer for efficient organic light emitting diodes, Organic Electronics , 14(1), 312–319, 2013
 52. A. Patsidis, S. N. Georga, C. A. Krontiras, G. C. Psarras, A. Kanapitsas, C. Tsonos , Effect of filler size on the thermal properties of ER/BaTiO3 composites, Macromolecular Symposia, 331-332, 189–196, 2013
 53. A. Kerasidou, M. Botzakaki, N. Xanthopoulos, S. Kennou, S. Ladas, S.N. Georga and C.A. Krontiras , Probing the properties of atomic layer deposited ZrO2 films on p-Germanium substrates, J. Vac. Sci. Technol. A , 31, 01A126; doi.org/10.1116/1.4768166, (2013), 2013
 54. D. G. Georgiadou, A. Soultati, N. Boukos, S. Gardelis, M. Fakis, L. C. Palilis, G. Skoulatakis, S. Kennou, M. Botzakaki, S. Georga, C. A. Krontiras, F. Auras, Th. Bein, Th. A. Papadopoulos, D. Davazoglou, P. Argitis, Atomic Layer Deposited Coatings Enabling Surface Passivation of TiO2 for High Performing Inverted Organic Photovoltaics without Light Processing, Advanced Energy Materials, 4 (14), 1400214, 2014
 55. A. Kerasidou, P. Karahaliou, N. Xanthopoulos, S. N. Georga, C. Krontiras, D. Delaportas, P. Svarnas, Electrical characteristics of Al2O3 and Ta2O5 nanoparticles synthesized by DC anodic arc-discharge in water, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 21(1), 230-235, 2014
 56. G. C. Psarras, G. A. Sofos, A. Vradis, D. L. Anastassopoulos, S. N. Georga, C. A. Krontiras, J. Karger-Kocsis, HNBR and its MWCNT Reinforced Nanocomposites: Crystalline Morphology and Electrical Response, European Polymer journal, 54(1) pp. 190-199, 2014
 57. Karahaliou, P.K., Kerasidou, A.P., Georga, S.N., (...), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Dielectric relaxations in polyoxymethylene and in related nanocomposites: Identification and molecular dynamics, Polymer (United Kingdom), 55 (26), pp. 6819-6826, 2015
 58. Tomara, G.N., Kerasidou, A.P., Patsidis, A.C., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Dielectric response and energy storage efficiency of low content TiO2-polymer matrix nanocomposites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 71, pp. 204-211, 2015
 59. Svarnas, P., Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , Controllable growth of stable germanium dioxide ultra-thin layer by means of capacitively driven radio frequency discharge, Thin Solid Films, 599, pp.49-53, 2016
 60. Sfyri, G., Kumar, C.V., Wang, Y.-L., (...), Krontiras, C.A., Lianos, P. , Tetra methyl substituted Cu(II) phthalocyanine as alternative hole transporting material for organometal halide perovskite solar cells, Applied Surface Science, 360, pp. 767-771, 2016
 61. Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Kennou, S., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , The impact of ultrathin Al2O3 films on the electrical response of p-Ge/Al2O3/HfO2/Au MOS structures, Journal of Physics D: Applied Physics, 49 (38) 385194, 2016
 62. G. N. Tomara, P. K. Karahaliou, G. C. Psarras, S. N. Georga, C. A. Krontiras, S. Siengchin and J. Karger-Kocsis, Dielectric relaxation mechanisms in Polyoxymethylene / polyurethane/layered silicates hybrid nanocomposites, European Polymer Journal. 95, 304-313 , 2017
 63. C. Drivas, M.A. Botzakaki, S.N. Georga, C.A. Krontiras, S. Kennou, Heterostructures of metal oxides ultra-thin films. Determination of their band offsets and the chemical composition, Materials Today, Proceedings 00 (2017) 0000–0000 ScienceDirect www.materialstoday.com/proceedings ( 2214-7853 © 2017 Elsevier Ltd, 2017
 64. Ermioni Polydorou,Martha A. Botzakaki, Elias Sakelis, Anastasia Soultat Andreas Kaltzoglou, Theodoros Papadopoulos, Joe Briscoe, Charalabos Drivas, Mihalis Fakis, Leonidas C. Palilis, Stavroula N. Georga, Christoforos A. Krontiras, Stella Kennou, Panagiotis Argitis, Polycarpos Falaras, Nikos Boukos, Dimitris Davazoglou, Maria Vasilopoulou, High-Performing Polymer Solar Cells with Enhanced Stability Enabled via Atomic Layer Deposition of Dielectric Layers, Advanced Materials Interfaces, vol. 4, issue 18 (2017) Published by Wiley-VCH Verlag, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.201700231/full, 2017
 65. M. Botzakaki, G. Skoulatakis; V. Gianneta; N. I. Xanthopoulos; C.Tsamis; E. Makarona; S. Kennou; S. Ladas; S. N. Georga; C. A. Krontiras , Multiple technique characterization of ALD deposited Al/Al2O3/p-Ge MOS structures: The influence of the deposition temperature, J. Vac. Sci. Technol. A, Volume: 36 Issue: 1 Article Number: 01A120 Published: JAN 2018 , 2017
 66. Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Influence of the atomic layer deposition temperature on the structural and electrical properties of Al/Al2O3/p-Ge MOS structures, JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A Volume: 36 Issue: 1 , Article Number: 01A120 , 2018
 67. Polydorou, Ermioni; Botzakaki, Martha; Drivas, Charalampos; et al., Insights into the passivation effect of atomic layer deposited hafnium oxide for efficiency and stability enhancement in organic solar cells, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C Volume: 6 Issue: 30, 8051-8059 , 2018
 68. Tomara, G.N., Karahaliou, P.K., Anastassopoulos, D.L., (...), Krontiras, C.A., Karger-Kocsis, J. , Effect of moisture and filler content on the structural, thermal and dielectric properties of polyamide-6/boehmite alumina nanocomposites, Polymer International 68(5), 871-885 , 2019
 69. A. P. Kerasidou, A. Bardakas, M. Botzakaki S. N. Georga, C. A. Krontiras, V. P. Psycharis & C. Tsamis, Growth of ZnO nanowires on seeding layers deposited by ALD: The influence of process parameters, Microelectronic Engineering, 217, 111091, 2019
 70. Varouti, E., Devlin, E., Sanakis, Y., (...), Georga, S.N., Krontiras, C.A. , A systematic Mössbauer spectroscopy study of Y3 Fe5 O12 samples displaying different magnetic ac-susceptibility and electric permittivity spectra, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 495,165881, 2020
 71. Botzakaki, M.A., Skoulatakis, G., Papageorgiou, G.P., Krontiras, C.A., Interfacial Characterization and Transport Conduction Mechanisms in Al|HfO2|p-Ge Structures: Energy Band Diagram, Semiconductors, 54(5), pp. 543–553, 2020
 72. Pasolari, R.S., Papadopoulos, P.K., Svarnas, P., ...Georga, S., Krontiras, C., Macroscopic modeling of plasma effects on heat and fluid flow in a dielectric barrier discharge based process for biosolid stabilization, AIP Advances, 10(4), 045021, 2020
 73. Trakakis, G., Tomara, G., Datsyuk, V., ...Galiotis, C., Papagelis, K., Mechanical, electrical, and thermal properties of carbon nanotube buckypapers/epoxy nanocomposites produced by oxidized and epoxidized nanotubes, Materials, pp. 1–20, 4308, 2020
 74. Svarnas, P., Giannakopoulos, E., Kalavrouziotis, I., ...Apostolou, I., Chrysochoou, D., Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids, Science of the Total Environment,, 705, 135940, 2020
 75. Korkos, S., Xanthopoulos, N.J., Botzakaki, M.A., ...Georga, S.N., Krontiras, C.A., XPS analysis and electrical conduction mechanisms of atomic layer deposition grown Ta2O5 thin films onto p-Si substrates, Journal of Vacuum Science and Technology A: Vacuum, Surfaces and Films, 38(3), 032402, 2020
 76. Evangelia E Zavvou*, Panagiota K Karahaliou, Stavroula N Georga and Christoforos A Krontiras, Crystallization Behavior and Dielectric Response of Melt Crystallized PLLA/TiO2 Bio Nanocomposites, Modern Concepts in Material Science, 3(5): 2021. MCMS. MS.ID.000572 (Invited Paper), 2021
 77. Giannakopoulos, E., Svarnas, P., Dimitriadou, S., ...Georga, S., Krontiras, C., Emerging Sanitary Engineering of Biosolids: Elimination of Salmonella, Escherichia coli, and Coliforms by means of Atmospheric Pressure Air Cold Plasma, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 25(2), 06021001, 2021