Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Αικατερίνη Πομόνη

Αικατερίνη Πομόνη
Τίτλος: Καθηγήτρια 
Τομέας: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
E-mail: pomoni[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 2610997482       
Διεύθυνση:  Τμήμα Φυσικής, Παν.Πατρών, Ρίο Πάτρα  Έτος Αποχώρησης:   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό
 

Σύντομο Βιογραφικό

  ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Απολυτήριο 8ου Λυκείου Αθηνών
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Παν. Πατρών

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  “Συμβολή στη Μελέτη των Μαγνητικών Ημιαγωγών, Φαινόμενο Hall  σε Κρυστάλλους Πυρροτίνη”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·        Φροντιστήρια και Εργαστήρια στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος “Γενική Φυσική”  (1975-1982).

·        Φροντιστήρια στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος “Ατομική Φυσική και Φασματοσκοπία” (1975-1982).

·        Φροντιστήρια και Εργαστήρια στους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος “Γενική Φυσική” (1975-1982).

·        Φροντιστήρια και Εργαστήρια στους φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος “Γενική Φυσική” (1975-1982).

·        Φροντιστήρια και Εργαστήρια στους φοιτητές Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, στα πλαίσια του μαθήματος “Γενική Φυσική” (1975-1982).

·        Μηχανική Ι (Μάθημα και φροντιστήριο) (1983-87)

·       Μηχανική ΙΙ (Μάθημα και φροντιστήριο) (1983-87) 

·      Εργαστήριο Φυσικής V (1984-85)

·       Γενική Φυσική Ι (Μάθημα και φροντιστήριο) (1988-2005)

·        Εργαστήριο Φυσικής IV (1987-σήμερα)  

·        Υπεύθυνη τουεργαστηρίου IV (Ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και τη συγγραφή και επιμέλεια των αντιστοίχων σημειώσεων που διανέμονται στους φοιτητές) (1995-σήμερα)

 •  Μηχανική - Ρευστομηχανική (Μάθημα και φροντιστήριο) (2006-σήμερα)

 ·        Εργαστήριο Τεχνικών Χαρακτηρισμού Υλικών (Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος) (2009-σήμερα)

·        Επιστήμη των Υλικών (Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος) (2011-σήμερα)

·        Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών και Εργαστήριο (Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μεταπτυχιακού μαθήματος) (2003-σήμερα)

 
 
 
 
 
 
 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Φυσική Ημιαγωγών

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ DC φωτοαγωγιμότητα, μεταβατική φωτοαγωγιμότητα αμόρφων ημιαγωγών  Ιδιότητες μεταφοράς αμόρφων ημιαγωγών (DC αγωγιμότητα, φαινόμενο Hall) Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων στο ενεργειακό χάσμα αμόρφων ημιαγωγών με τη μέθοδο σταθερού φωτορεύματος και των θερμικά διεγειρομένων ρευμάτων Μηχανισμοί αγωγιμότητας σε νανοκρυσταλλικά λεπτά υμένια και σκόνες sol-gel ΤιΟ2 από μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας Μεταβατική φωτοαγωγιμότητα νανοκρυσταλλικών λεπτών υμενίων και κόνεων sol-gel ΤιΟ2 με και χωρίς προσμίξεις


Δημοσιεύσεις
 1. Katerina Pomoni and A. Theodossiou, Hall-effect studies on pyrrhotite, J. Appl. Phys. 53 (12), 8835-8838, 1982
 2. Chr. Krontiras, K. Pomoni and A. Theodossiou, Resistivity anisotropy of pyrrhotite , J. Appl. Phys. 55 (10), 3894-3895, 1984
 3. K. Pomoni and Ch Krontiras, Electrical transport properties in nickel monosilicide thin films, J. Phys. D: Appl. Phys. 21(5), 780-783, 1988
 4. Ch Krontiras, K Pomoni and M Roilos, Resistivity and the Hall effect for thin MnSi1.73 films, J. Phys. D: Appl. Phys. 21(3), 509-512, 1988
 5. K Pomoni, Ch Krontiras and J Salmi, Electrical transport properties of NbSi2 thin films, J. Phys. D: Appl. Phys. 23(3), 354-357, 1990
 6. K. Pomoni and J. Salmi, Electrical transport properties of ZrSi2 thin films, J. Phys. D: Appl. Phys. 24(5), 727-730, 1991
 7. V. Karoutsos, K. Pomoni, A. Vomvas and J. Sotiropoulos, Determination of the Density of States Distribution in the Energy Gap of a-Si:H , Phys. stat. sol. (b) 199, 127-134, 1997
 8. A. Brajsa, K. Szaniawska, R.J. Barczyński, L. Murawski, B. Kościelska, A. Vomvas, K. Pomoni, The photoconductivity of sol-gel derived TiO2 films, Opt. Mater. 26 (2), 151-153, 2004
 9. C. Aggelopoulos, P. Klepetsanis, M.A. Theodoropoulou, K. Pomoni and C.D. Tsakiroglou, Large-scale effects on resistivity index of porous media, J. Contam. Hydrol. 77(4), 299-323, 2005
 10. K. Pomoni, A. Vomvas, Chr. Trapalis, Transient photoconductivity of nanocrystalline TiO2 sol-gel thin films, Thin Solid Films 479 (1-2), 160-165, 2005
 11. A. Vomvas, K. Pomoni, C. Trapalis, N. Todorova, Photoconductivity in sol-gel TiO2 thin films with and without ammonia treatment , Materials Science-Poland 25 (3), 809-816, 2007
 12. K. Pomoni, A. Vomvas and Chr. Trapalis, Dark conductivity and transient photoconductivity of nanocrystalline undoped and N-doped TiO2 sol–gel thin films, Thin Solid Films 516 (6) , 1271-1278, 2008
 13. K. Pomoni, A. Vomvas and Chr. Trapalis, Electrical conductivity and photoconductivity studies of TiO2 sol–gel thin films and the effect of N-doping , J. Non-Crystalline Solids 354 (35-39), 4448-4457 , 2008
 14. D. Joskowska, K. Pomoni, A. Vomvas, B. Kościelska and D.L. Anastassopoulos, On electrical and photoconductive properties of mixed Nb2O5/TiO2 sol–gel thin films, J. Non-Crystalline Solids 356 (37-40), 2042-2048 , 2010
 15. Diana Mardare, Nicoleta Iftimie, Maria Crişan, Mălina Răileanu, A.Yildiz, T. Coman, K. Pomoni, A. Vomvas, Electrical conduction mechanism and gas sensing properties of Pd- doped TiO2 films, J. Non-Crystalline Solids 357, 1774–1779, 2011
 16. K. Pomoni, A. Vomvas, N. Todorova, T. Giannakopoulou, K. Mergia, C. Trapalis, Thermal treatment effect on structure, electrical conductivity and transient photoconductivity behavior of thiourea modified TiO2 sol–gel thin films, J. Alloys Compd. 509 , 7253–7258, 2011
 17. K. Pomoni, M.V. Sofianou, T. Georgakopoulos, N. Boukos and C. Trapalis, Electrical conductivity studies of anatase TiO2 with dominant highly reactive {001} facets, J. Alloys Compd. 548 , 194-200 , 2013
 18. K. Pomoni, T. Georgakopoulos, M.V. Sofianou and C. Trapalis, Thermal treatment and environment effect on transient photoconductivity behavior of anatase TiO2 with dominant {001} facets, J. Alloys Compd. 558 , 1-5, 2013
 19. T. Georgakopoulos, M.V. Sofianou, K. Pomoni, C. Trapalis, Electrical conductivity mechanisms in titania hollow microspheres with dominant {001} facets, J. Alloys Compd. 586, 52-58, 2014
 20. N. Todorova, T. Giannakopoulou, K. Pomoni, Jiaguo Yu, T. Vaimakis, C. Trapalis, Photocatalytic NOx oxidation over modified ZnO/ TiO2 thin films, Catalysis Today, in press, 2014
 21. K. Pomoni, The effect of temperature on the transient photoconductivity behavior of ZnO thin films in vacuum, J. Surf. Interfac. Mater. 2 , 295-298, 2014
 22. T. Georgakopoulos, N. Todorova, K. Pomoni, C. Trapalis , On the transient photoconductivity behavior of sol-gel TiO2/ZnO composite thin films, J. Non-Cryst. Solids 410 , 135-141, 2015


Aλλες Πληροφορίες

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 •  Philosophical Magazine
 • Journal of Alloys and Compounds
 • Journal of Physics and Chemistry of Solids
 • Applied Surface Science
 • Materials Science and Engineering B
 • Optical Materials
 • Surface and Coatings Technology
 • Superlattices and Microstructures
 • Crystal Research and Technology
 • Materials Science in Semiconductor Processing
 • Progress in Natural Science: Materials International
 • Journal of Nanomaterials