Αρχική Σελίδα   English Version


Προσωπική Σελίδα : Σπυρίδων Βλάσσης

Τίτλος: Καθηγητής 
Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών 
E-mail: svlassis[_at_]physics.upatras.gr 
Τηλέφωνο: 00302610996071    Fax:  00302610997456 
Γραφείο: 105     
Διεύθυνση:  Electronics Lab., Physics Dept., University of Patras, 26504 Rio, Patra   


Μαθήματα


Σύντομο Βιογραφικό

Τίτλοι σπουδών

 1. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 2. Μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολογίας (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής), Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 3. Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ερευνητικά προγράμματα 

 1.  ‘’Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος ειδικής εφαρμογής για την επεξεργασία σήματος έξυπνων αισθητήρων πίεσης”, ΠΕΝΕΔ ’99, ΓΓΕΤ. Έναρξη: Μάρτιος 1996, διάρκεια: 24 μήνες.
 2.  ‘’Ενίσχυση ερευνητικής υποδομής’’, ΓΓΕΤ. Έναρξη : Σεπτέμβριος 1998, διάρκεια: 12 μήνες.
 3.  ‘’Κυκλώματα ευρυζωνικών ραδιοπομπών’’, ΓΓΕΤ. Έναρξη : Νοέμβριος 2007, διάρκεια: 12 μήνες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εργάστηκα ως επιστημονικός υπεύθυνος.
 4.  “Development of Innovative sensor systems offering distributed intelligence – MEMSENSE ”. Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
 5. “Next generation millimeter wave BackhaulRadio, -NextGenMiliWave“ Συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 1. Συστήματα χαμηλής τροφοδοσίας με MOS τρανζιστορ οδηγούμενα από το υπόστρωμα
 2. Συνθέτες συχνοτήτων για εφαρμογές υπερ-ευρέους φάσματος (UWB)
 3. Ασύρματοι πομποδέκτες
 4. Πομποδέκτες πολύ υψηλής ταχύτητας
 5. Βιοιατρικά μικροηλεκτρονικά συστήματα

 Ομιλίες σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής

 1. Khalifa University, Abu Dhabi, June 2011: “Teaching and Research Interests in Analog/RF ICs”
 2. Imperial College of London, May 2012: “Low-Voltage Analog Design based on the MOS Bulk Terminal”
 3. Glasgow University, May 2012 : “Low-Voltage Analog Design based on the MOS  Bulk Terminal”

  Διδακτορικές Διατριβές

 1.  ‘’Αναλογικά κυκλώματα χαμηλής τροφοδοσίας με MOS τρανζίστορ οδηγούμενα από το υπόστρωμα’’, Γεώργιος Ράικος, Πάτρα, 2009-2011 .
 2. “Ψηφιδωτά ηλεκτρονικά επεξεργασίας σήματος σε υβριδικούς αισθητήρες ιονιζουσών ακτινοβολιών’’ , υποψήφιος διδάκτορας κ. Δημήτρης Χατζηστρατής, 2011 – σήμερα.

 Διδασκαλία

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών διδάσκω τα επόμενα μαθήματα

 1. Ηλεκτρονική ( 2013 - )
 2. Εργαστήριο ηλεκτρονικών ( 2006 – )
 3. Εργαστήριο αναλογικών ηλεκτρονικών ( 2006 – ) 
 4. Εργαστήριο ψηφιακών ηλεκτρονικών ( 2006 – )
 5. Εργαστήριο Φυσικής ΙV (2006–09) (2006-2011, 2013 )
 6. Μικροηλεκτρονική ( 2009 –).

 Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ‘’Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών’’, τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών διδάσκω τα επόμενα μαθήματα

 1.  Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (2006– 09)
 2. Σχεδιασμός αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλώματα ( 2006– )
 3. Τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά ( 2006 – )
 4. Μικτά ολοκληρωμένα συστήματα (2006– )

  Ανάπτυξη Διδακτικού υλικού

 1. Κ. Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου, “Αναλογικά Κυκλώματα: πειραματική μελέτη και εξομοίωση”, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008.
 2. Σ. Βλάσσης ‘’Βασικά ηλεκτρονικά με MOS τρανζίστορ’’, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012.
 3. Κ.Ψυχαλίνος, Σ. Βλάσσης, Γ. Οικονόμου, “Αναλογικά Κυκλώματα: πειραματική μελέτη και εξομοίωση”, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008.

  Διοικητικές Δραστηριότητες 

 1. Εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής του τμήματος Φυσικής στην Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών.
 2. Υπεύθυνος διαχείρισης δράσης στα πλαίσια του Προγράμματος ¨Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών σχηματισμών στη μικροηλεκτρονική’’.
 3. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ακαδημαϊκά έτη: 2007-08, 2008-09)
 4. Μέλος της Επιτροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική (ακαδημαϊκά έτη:2008-10)
 5. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Εξετάσεων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ακαδημαϊκά έτη:2006-σήμερα)

  Επαγγελματική εμπειρία 

Έχω εργαστεί σε εταιρίες ημιαγωγών της ημεδαπής και αλλοδαπής ως senior engineer για την ανάπτυξη προιόντων πομποδεκτών υψηλών επιδόσεων για ασύρματα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) συμβατών με τα πρότυπα IEEE 802.11a/b/g/j, Ηiperlan2 και 802.11b,g 802.16a, για το σχεδιασμό συστημάτων ταλαντωτών με ΜΕΜs δομές και για ανάπτυξη προιόντων ακουστικών βαρυκοίας. Τέλος, στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ιδρύσει τεχνοβλαστό για την ανάπτυξη πομποδεκτών πολύ υψηλών ταχυτήτων για οτπικές επικοινωνίες συμβατών με το πρότυπο M-PHY.

 Δημοσιεύσεις

2012

 1. Adjustable MOS transconductors based on master–slave technique Vlassis, S. and G. Raikos International Journal of Electronics, Volume: 99, Issue: 3, 2012, pp.379 – 390.                                                            
 2. 1.5-V CMOS exponential current generator, V. Kalenteridis, Vlassis, S. and S. Siskos.  Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Volume: 72, issue: 2, 2012 pp.333-341.  
 3. 0.5V CMOS Inverter-Based Tunable Transconductor Vlassis, S. Analog Integrated Circuits and Signal Processing Volume: 72, issue: 1, 2012, pp. 289-272.
 4. 0.5V Bulk-Driven Differential Amplifier, G. Raikos and Vlassis, S., International Journal of  Circuit Theory and Applications. Volume: 72, issue: 1, 2012, pp. 289-272.
 5. 0.5V Bulk-driven analog building block, G.Raikos, Vlassis, S. and C. Psychalinos.  AEUE - International Journal of Electronics and Communications. Volume: 66, issue: 11, 2012, pp. 920-927
 6. A CMOS linear-in-dB VGA and AGC loop for telecommunication applications, Kalenteridis, V, Mountrichas, L , Vlassis, S , Siskos, S, Microelectronics Journal, Article in press, DOI: 10.1016/j.mejo.2012.11.005
 7. AGC loop implementation using temperature compensated CMOS linear in dB VGA, V. Kalenteridis, S. Siskos and S. Vlassis, Proceedings of the 29th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2012. IMTC/12, May 2012, pp. 1594 – 1598
 8. A complete over-current/short-circuit protection system for low-drop out regulators, I. Pappas, V. Kalenteridis, S. Siskos and S. Vlassis, Proceedings of 20th IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC 2012, October 2012, pp. 303-306 

2011

 1. Low-Voltage Bulk-Driven Input Stage With Improved Transconductance, Raikos G.; Vlassis, S., International Journal of  Circuit Theory and Applications, Volume: 39 , Issue: 3, 2011, pp.317 - 339
 2. Rail-to-rail input-stage with linearly tunable transconductance, Papageorgiou, V.; Vlassis, S.; Electronics Letters, Volume: 46, Issue: 13, 2010, pp.898 – 900.
 3. Electronically tunable CMOS class-AB output stage, Vlassis, S., Analog Integrated Circuits and Signal Processing,  Volume: 70 , Issue: 3, 2011, pp.455 – 459.
 4. A CMOS linear-in-dB VGA based on exponential current generator, Kalenteridis, V., Vlassis, S., Siskos, S., 6th International Conference on Design and Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era, DTIS'11, pp.1-4
 5. Current Mode Interfacing Circuit for Flow Sensing Based on Hot-Wire Anemometers Technique. I.Pappas, Th. Laopoulos, S. Vlassis and S.Siskos.  Proc. Eurosensors XXV, September 4-7, 2011, Athens, Greece. pp. 1604-1604
 6. Flow Sensor Circuit based on Current-Mode Anemometer, I.Pappas, Th. Laopoulos, S. Vlassis and S.Siskos, 26th Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, DCIS_11, pp.269-273        
2010
 1. Low-voltage log-domain differentiators, Psychalinos C.; Vlassis, S., Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Volume 63, Number  / May, 2010 Pages 299-306
 2. 0.8 V Bulk-Driven Operational Amplifier, Raikos G.; Vlassis, S., Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Volume 63, Number  3, June 2010 pp. 425-432
 3. Inductive degenerated CMOS LNA optimization techniques: comparative study    V. Papageorgiou and S.Vlassis,17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2010, pp. 82-85.
 4. A versatile technique for linearly tunable transconductors   George Raikos and S.Vlassis  17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems,  ICECS 2010, pp. 355-358.
 5. 0.8V Bulk driven Variable Gain Amplifier    George Raikos and S.Vlassis    17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems,  ICECS 2010, pp. 347-350.
2009
 1. Bulk-driven Differential voltage follower, Vlassis, S.; Raikos, G., Electronics Letters, Volume 45, Issue 25, 3 Dec 2009 pp. 1276-1277
 2. Low-voltage CMOS voltage squarer  Raikos, G.; Vlassis, S.; Electronics, Circuits, and Systems, 2009. ICECS 2009. 16th IEEE International Conference on, 2009 , pp. 159 – 162
 3. Low-voltage differential amplifier Raikos, G.; Vlassis, S.;  Electronics, Circuits, and Systems, 2009. ICECS 2009. 16th IEEE International Conference on, 2009 , pp. 136 – 139.
2008
 1. A Floating generalized impedance converter with current feedback operational amplifier, Psychalinos C., Pal C.K., Vlassis, S., International journal of Electronics and Communications, Volume 62, 2008, pp. 81-85
 2. Low-Voltage Bulk-Driven Fully Balanced Differential Opamp, G.Raikos, Vlassis S., IEEE International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC 2008, Phodes, pp. 17-21.
2007
 1. Low-voltage CMOS VT extractor, Vlassis, S.; Psychalinos, C., Electronics Letters, Volume 43, Issue 17,16 Aug 2007 pp. 921-923
Για το σύνολο των ερευνητικών εργασιών (1998-2012) μπορείτε να ανατρέξετε στο scholar.google.gr/citations

 

Συμμετέχει στην ομάδα "Σχεδιασμού Αναλογικών/RF Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων", Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.