Αρχική Σελίδα   English Version


Μετακίνηση Φοιτητών

Το φοιτητικό εισιτήριο δίνεται στους φοιτητές για τις μετακινήσεις τους με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες (εφόσον ο φοιτητής ταξιδεύει από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας του) με μειωμένο εισιτήριο κατά 25% της κανονικής του τιμής.

Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους. Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούρια δελτία φοιτητικού εισιτηρίου.

Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα και σε περίπτωση απώλειάς τους είναι δύσκολη η αντικατάστασή τους (μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας στη Γραμματεία της Σχολής).

Δεν δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα ύστερα από κατάταξη για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Επίσης διακόπτεται η παροχή όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο διάστημα διαρκεί η στράτευση του, αν αναστείλει τις σπουδές του, αν συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής, αν καταστεί πτυχιούχος ή αν χάσει την φοιτητική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους, εξαιρουμένων των περιόδων των διακοπών, εκδίδει μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε μειωμένη τιμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μετακίνηση των φοιτητών στην σελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών